Piceno Ympäristöpalvelut
Yritys
   

Piceno Oy on moderni suomalainen yritys, joka on erikoistunut monimuotoisten ympäristö-, kiinteistö- ja puhtaanapitopalveluiden tuottamiseen sekä näihin liityvien tuotteiden kehittämiseen ja myyntiin.

Piceno on monipuolinen, ammattitaitoinen ja vastuullinen oman alansa edelläkävijä. Kehitämme jatkuvasti uusia ympäristönhuoltoon sekä kiinteistöjen ja laitosten ylläpitoon, Näistä esimerkkeinä mainittakoon saastuneiden maa-alueiden saneeraukset, jätehuoltotilojen hygieniahuollot sekä erilaiset korkeapainepesut.

Toimintamme päämääränä on tarjota asiakkaillemme tehokkaita, luotettavia ja asiakkaan tarpeisiin yksilöityjä ratkaisuja parhaimman mahdollisen lopputuloksen aikaansaamiseksi. Vahva ammattitaitomme, yhdessä kehittämiemme ja edustamiemme erittäin korkealaatuisten ja monipuolisten tuotteiden kanssa mahdollistavat sen, että pystymme tarjoamaan kunkin asiakkaan tarpeisiin mitoitettuja kokonaisratkaisuja.

Asiakkuuksistamme onkin kasvanut pitkäaikaisia ja vuorovaikutteisia yhteistyökumppanuuksia, mikä on mahdollistanut sen, että asiakkaamme ovat voineet täysipainoisesti keskittyä omaan liiketoimintaansa tarvitsematta uhrata resursseja asioihin, joihin me pystymme tarjoamaan ratkaisuja. Eli puhtaudesta syntyy lisäarvoa!

Myös ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen ja työskenteleminen puhtaamman elinympäristön puolesta on vahvasti mukana toiminnassamme. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että kaikki valikoimassamme olevat tuotteet ovat kehitetty tarjoamaan asiakkaidemme tarpeisiin tehokkaita ja ekologisesti kestäviä ratkaisuja ja vähentämään luontoon kohdistuvaa kuormitusta. kunnostukseen ja puhtaanapitoon liittyviä palveluita.